Lyø Ølejr

Kære Ø-lejrfolk

Kære deltager på Lyøs ø-lejre
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag den 13/11 klokken 19.30.
Mødet sker virtuelt.
Du kan tilmelde dig generalforsamlingen og modtage link ved at skrive til jvnissen@hotmail.com.
Dagsorden for mødet er de to følgende punkter:
  • Godkendelse af regnskab 2022
  • Godkendelse af budget for 2023
  • Andenbehandling af Leifs forslag (se referat fra generalforsamling 2022),
  • Andenbehandling af forslag om vedtægtsændring for valg til bestyrelsen (se referat
    fra generalforsamling 2022)
  • Forespørgsel fra købmanden om tilskud til årets elregning
  • Behandling af anke fra en ølejrdeltager, som blev ekskluderet i 2020
  • Evt.
BH
Jacob Vindbjerg Nissen
Forperson for bestyrelsen. Vel mødt.
LÆS HER DET FORMELLE OM ORGANISATIONEN:
Lyø er en perle i det sydfynske øhav. Med sin bakkede natur, særegen kultur og traditionsrige historie byder Lyø dig velkommen ca. 40 minutter efter, du har taget færgen fra Fåborg.
Ø-lejren ligger på den sydligste del af øen, fredeligt isoleret i en frodig natur med udsigt og direkte adgang til havet. Den byder på et fællesskab fyldt med traditioner og fornyelse.
Med emneuger i det musikalske er det ferieform, der opfordrer til musikalitet, kreativitet og afslapning. Medbring endelig akustiske instrumenter (der er ingen strøm). De forskellige musiktemaer understøttes med forskellige former for inspiration og igangsætning, men det er din aktive indsats, der er med til at skabe oplevelserne – musikalsk, medmenneskeligt og socialt.
Vi har et dansetelt, et stort køkkentelt med alt udstyr til madlavning og spisning, sovetelte, badefaciliteter, sauna, bålplads, svedehytte, volleyball og andet. Det praktiske er vi fælles om. Al mad, indkøb, opvask, rengøring og andet sker kun ved fælles hjælp i en natur, som opfordrer til omtanke. Glæd dig til havbad, solbad, brusebad og vær med til at synge solen ned, så stjernerne stille kan stige – til nydelse for beskueren – og senere trække solen op til endnu en dag med glade toner fra den musikalske, såvel som den, der blot nyder at lytte og være til. Og slappe af, bare slappe af!Lyø lejren er ejet og bliver arrangeret af “Foreningen Lyø-ølejr”

Vedtægter og andre dokumenter vedrørende Lyø Ølejr foreningen