Lyø Købmandsforening

My essay as they ask not be depressed. To do my essay cheap term paper pay someone to write my essay online – customessay24 , shawshank redemption essay i want as a top leading firm in that provides essays cheap from our service of all around for your i pay us, buy essay cheap?
Den 20. april 2014

Resume fra generalforsamlingen 2014 i Lyø Købmandsforening

1. marts var der varslet generalforsamling i Lyø Købmandsforening og vi fik dermed afprøvet 1. morgenfærge og retur nåede vi med sidste færge.
Forløbet af generalforsamlingen kan I læse i referatet og formanden opsummerede følgende:
– der er 145 betalende medlemmer a´100 kr.
– der er giver tilsagn om 271000 kr. i indskudsbeviser
– 1. oktober 2014 overtages ejendommen for en pris på 500000 kr. alt incl. plus papirpenge.
– foreningen vil i løbet af sommeren bede om indbetaling af indskudsbeviserne.
– man vi arbejde mere på at finde sponsorer; man vil alliere sig med ø-lejren i dette arbejde.
– 1. august vil man opgøre, hvad der mangler af midler og derefter lyse et ejerpantebrev i ejendommen, det opdeles i 25000 kr.s andele, disse udbydes til salg for 4% p.a. og indløses om 5 år.
– foreningen har tilsagn om ca. 760000 kr. de er båndlagt til ombygning af forretningen og den tilhørende lejlighed. Det er tilbud på ombygningen for godt 700000 kr.
Hilsner
Niels Jørgen og Martin
PS.
Såfremt I har spørgsmål til referatet eller foreningen iøvrigt, er I velkomne til at kontakte
Formand: Viggo Hansen, telf. 4183 0883, mail : susiogviggo1@strynet.dk
eller
Kasserer: Ulla Jeppesen, telf. 2278 0370, mail: faldmosenlyoe@mail.dk

 Den 1. april 2013

 Lyø Købmandsforening er nu en realitet.

Generalforsamlingen (afholdt den 16/2 på Damgården) og bestyrelsen takker for fantastisk opbakning.
Bestyrelsen har konstitueret sig med:
Viggo Hansen, formand – Ulla Jeppesen, kasserer  – Charlotte Flensted, sekretær  – Jørgen Lanstorp og Ole Pedersen betyrelsesmedlemmer. Helle Kanne Larsen og Hanne Windeleff suppleanter.

Bestyrelsen retter en særlig tak til Karsten Møllegaard for god ledelse under generalforsamlingen. Til Hans Christian Rasmussen for et fantastisk referat, og til Jørgen Lanstorp for fantastisk støtte og hjælp med vedtægter og aftaleskrivelser.

Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og gør hvad de kan for at skaffe en masse penge og gode ideer til hvad de i øvrigt skal lave i købmandsforening.

Link: Vedtægter

Link: Indskudsbeviser

På Ø-gruppens vegne Martin og Niels Jørgen

 

Den 10. februar 2013

Arbejdsgruppen for Lyø Købmands forening fortsætter arbejde.

Arbejdsgruppen indkalder til stiftende generalforsamling lørdag den 16. februar kl. 11 i Damgården. Fra Øgruppen deltager Martin og Niels Jørgen.

Øgruppen besluttede på sit møde den 19. januar at støtte foreningen med køb af andele for kr. 15000 samt at tegne et medlemskab af 100 kr.

Øgruppen opfordre ølejr-deltagere til at tegne personligt medlemskab.

For at styrke kommunikationen med foreningen vil Øgruppen stille forslag om at få en slags observations status i Købmansforeningen. Dvs. at en el. to fra Øgruppen modtager udskrift af foreningens førte protokol.

Arbejdsgruppen har vedhæftet følgende kommetarer om og til den stiftende generalforsamling. Bemærk især forholdet mellem stemmeret og erhvervelse af andele.

Følg linket: Følgebrev til vedtægtforslaget

 Den 6. januar 2013

Skal Lyø Købmandsforretning sikres for fremtiden!

62 fremmødte lyboere / lyøboere / interessenter var den 3. januar samlet til møde på Damgården for at teste interessen hos øens beboere for at støtte op om en dannelsen af en forening, som på sigt kunne overtage købmandsforretningen og ansætte en forpagter. Se link: http://lyø.dk/images/stories/pdf/HALLOOO.pdf

Fra ølejren deltog Niels Jørgen, Martin og Anneli.

Nødvendigheden af et sådan initiativ står klart for alle, især efter at Levnedsmiddelmyndighederne i efteråret påbød lukning af forretningen (genåbnet efter 3. dagen). Palle kan gå på efterløn om to år. En selvstændig købmand på Lyø vil ikke kunne finansieres af kreditforening eller bank. Det er i alles interesse i fremtiden at have en aktiv købmandsforretning på Lyø.

På mødet var der tilslutning til og enighed om at fortsætte projektet, og der blev valgt en gruppe på 5 personer + en advokat, som har til opgave at udarbejde forslag til foreningsvedtægter, fremskaffe køb-/salgstilbud på forretning, bolig og inventar. Desuden udarbejde budget til finansiering, dvs.  kontingent fra medlemmer (100 kr.), salg af andele (1000-2500 kr. andel), ekstern finansiering via fonde og ø-midler. Gruppen planlægger den stiftende generalforsamling som forventes afholdt den 15.,16.el.17 februar.

Vi vurderer, at det også er i ø-lejrens interesse, at vi kan handle lokalt (køb af kosten og ”turen til købmanden”). Denne interesse / støtte mener vi, kan komme / kommer til udtryk ved, at vi fra ø-lejrens side som hidtil placerer flest mulige indkøb i forretningen (Ø-lejren genererer totalt en omsætning på ca. 240000 kr. pr. år), evt. tegne medlemskab af foreningen, købe et antal andele (f.eks. 10 stk.), samt bede interrimsbestyrelsen om, at vi vedtægtsmæssigt har observationsstatus i bestyrelsen. Herudover kan der også tegnes personlige medlemskaber.

Her primo januar var Palles forretning, selvom det var mørk det meste af tiden – ikke til kende igen – pæn, og look a like i start firserne. Dette initiativ er resultatet af 15-25 personers håndsrækning til Palle med at rydde op i varelager, returgods og emballage ude og inde – styne træerne m.v.

Alle varer er prissat med skilte, alle varer scannes ved kasse.

PÅ mødet gav Palle udtryk for, at han var glad for den hjælp, han havde fået, og at han havde indset nødvendigheden af at modtage hjælp også i fremtiden. På mødet blev det aftalt, at hjælp skal kanaliseres igennem interrimsbestyrelsen, og det vil sige til Ulla Jeppesen.

På øgruppens vegne

Martin og Niels Jørgen

Skriv et svar